"KU KU KU....... YATSU HA SHITENNO NO NAKA DEMO SAIJAKU" TO KAIKO SARETA ORE, NAZE KA YUSHA TO SEIJO NO SHISHO NI NARU

"KU KU KU....... YATSU HA SHITENNO NO NAKA DEMO SAIJAKU" TO KAIKO SARETA ORE, NAZE KA YUSHA TO SEIJO NO SHISHO NI NARU

「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖女の師匠になる
Type: Manga
Status: Publishing
Published: ?
Score: N/A
Views: 26