Koi Dano Ai Dano

Koi Dano Ai Dano

愛だの恋だの
1-2. 3-5. Sen no Yoru 6. Koi to Kingyo
Type: Manga
Status: Finished
Authors: Ootsuki, Miu
Magazines: drap
Published: Aug 31, 2007 to Aug 30, 2008
Score: 7.19
Views: 727