Kaji, Eiri

Kaji, Eiri

英里

Blood Type: A
Hobbies: Wandering around bookstores and collecting photos of old European castles and churches

Manga
JA

Metropolitan Police Department Special Offenses 007

8.21

JA

Vol 11 [JA]

Metropolitan Police Department Special Offenses 007