Banana Wa Oyatsu Ni Irimasen

Banana Wa Oyatsu Ni Irimasen

バナナはおやつに入りません
1. 2. Banana wa Oyatsu ni Irimasen 3. Hyakunen Lens 4. Milky Way (Haba 15m) 5. Aka-Ichigo Ao-Ichigo 6. Marigold 7. Ofuro Oyatsu
Type: Manga
Status: Finished
Authors: Takahashi, Mako
Magazines: GUSH
Published: Jan 1, 2005 to Jan 1, 2007
Score: N/A
Views: 63