Kanojo no Koto nado

Kanojo no Koto nado

彼女のコトなど
Shizuku Kawai, a third-year high school student living alone, is attracted to Ronin and Seiso Sashishu.
Type: Manga
Status: Finished
Magazines: shueisha
Published: ?
Score: N/A
Views: 87