Overbearing Yandere Demonic Sword

Overbearing Yandere Demonic Sword

クソ重ヤンデレ魔剣
Do not cheat on your knaifu waifu if you value keeping your laifu.
Type: Manga
Status: Publishing
Published: ?
Score: N/A
Views: 4,724